Fotos per 'Sota la pell'
Coberta del disc

La idea darrera dels fotomuntatges és mostrar algú desprovist de l'estructura del jo (sense rostre) i les seves sensacions corporals.